นโยบายการรับประกันสินค้า


1. สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เราจะรับประกันสินค้าหลังถึงมือลูกค้า 1 วัน กรณีที่สินค้าชำรุดหรือมีตำหนิ ลูกค้าสามารถติดต่อเราโดยตรง เพื่อส่งกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ทันที


2. หากเป็นสินค้าที่อยู่ในการรับประกัน ลูกค้าต้องมีใบรับประกันส่งมาให้ทางเราด้วย หรือ ส่งภาพส่วนของใบรับประกันให้เรา เพื่อยืนยันสิทธิในการรับประกันของคุณลูกค้า ในกรณีที่ใบรับประกันสูญหาย ทางเราจะถือว่าการรับประกันได้สิ้นสุดลง


3. สินค้าที่ได้รับประกันจากทางเรา จะมีใบรับประกันแนบไปด้วยทุกครั้ง หากคุณลูกค้าไม่ได้รับใบประกันจากเรา โปรดติดต่อเราโดยตรงเพื่อรับคำแนะนำในขั้นตอนต่อไป

 

การเปลี่ยนและคืนสินค้า


          กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซิ้อสินค้าทุกครั้ง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขที่ทางเรากำหนด


1. กรณีที่สินค้าชำรุดหรือมีตำหนิ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนใหม่โดยรับรุ่นเดิมได้เท่านั้น ยกเว้นสินค้าชิ้นนั้นหมดแล้ว จะถูกยกเว้นให้สามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นอื่นได้ โดยทางเราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดให้


2. กรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามรายละเอียดที่เราให้ไว้ ทางเรายินดีเปลี่ยนหรือคืนค่าสินค้าให้แก่คุณลูกค้า กรุณาติดต่อเราโดยตรงหลังจากได้รับสินค้าภายใน 48 ชม.โดยทางเราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดให้


3. กรณีที่ลูกค้าขอรับค่าสินค้าคืน ทางเราขอสงวนสิทธิ์โอนค่าสินค้าคืนให้หลังจากได้รับสินค้ากลับและทำการตรวจสอบรายละเอียดรวมถึงความเรียบร้อยของสินค้า โดยกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายใน 5-7 วันทำการหลังได้รับสินค้าคืน